Bu uzaktan eğitim programı; CMMI, SPICE, ISO 12207 gibi yazılım süreç yönetimi model ve standartlarını uygulamak isteyen kişilerin ve kuruluşların, uluslararası yazılım yönetimi prensiplerini, akademik ve uygulamalı bir yaklaşımla öğrenmelerini ve ilgili sertifikasyon- belgelendirme çalışmalarını doğru ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı (Temel Düzey) Eğitimi'nin amacı:

Bu eğitimin amacı; profesyonel olarak kalite güvence uzmanlığı kariyerini sürdüren veya mühendislik/sosyal bilimler alanlarında eğitim veren fakültelerden yeni mezun olan (veya halen öğrenciliği devam eden) ve bilişim firmalarında "Kalite Güvence Uzmanı" olarak görev yapmayı hedefleyen katılımcılara; "Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı" konusunda temel bilgiler aktarmak, yazılım kalite güvencesi, yazılım süreç iyileştirme, yazılım süreç yönetimi, yazılım kalite güvence planlaması, süreç ve ürün uygunsuzluğu, yazılım kalite yönetimi, yazılım yönetimi model ve standartları (CMMI, SPICE-ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207, AQAP Std.) konularında temel ve uygulamaya yönelik olarak bilgiler aktarmaktır. Eğitimin; mühendislik veya sosyal bilimler alanlarında eğitim gören bölüm mezunlarının ve öğrencilerinin geleceğe yönelik kariyer planlamalarına faydalı olması hedeflenmektedir.

Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı (Orta Düzey) Eğitimi'nin amacı:

Bu eğitimin amacı; profesyonel olarak kalite güvence uzmanlığı kariyerini sürdüren veya mühendislik/sosyal bilimler alanlarında eğitim veren fakültelerden yeni mezun olan (veya halen öğrenciliği devam eden) ve bilişim firmalarında "Kalite Güvence Uzmanı" olarak görev yapmayı hedefleyen katılımcılara;  CMMI, SPICE-ISO/IEC 15504 ve  ISO/IEC 12207 model ve standartları kapsamındaki süreçler esas alınarak, en çok kullanılan yazılım süreçleri konusunda  teorik ve uygulamalı bilgiler vermektir. 

Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı (İleri Düzey) Eğitimi'nin amacı:

Bu eğitimin amacı; profesyonel olarak kalite güvence uzmanlığı kariyerini sürdüren veya mühendislik/sosyal bilimler alanlarında eğitim veren fakültelerden yeni mezun olan (veya halen öğrenciliği devam eden) ve bilişim firmalarında "Kalite Güvence Uzmanı" olarak görev yapmayı hedefleyen katılımcılara; popüler bir süreç modelleme aracı olan Eclipse Process Framework (EPF) kullanımı hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarmaktır.